Tjänster

503704863Vi utför följande tjänster

 

  • Ekonomisk förvaltning
  • Teknisk förvaltning
  • Fastighetsservice
  • Upphandling av byggtjänster
  • Projektledning
  • Fastighetsadministrativa it-tjänster